ZBIRANJE PONUDB

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič),  (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com
mobitel: 031 582433

 

ROKOVNIK ZBIRANJA PONUDB

predmet prodaje

zbiranje
ponudb
do dne

zavezujoče zbiranje
ponudb 
izhodiščna cena
EUR
znesek varščine EUR OBRAZEC ZA PONUDBO
POSLOVNI DELEŽ V  DRUŽBI POMGRAD TAP D.O.O. 16.3.2018  DA 720.000,00 EUR 72.000,00 EUR   
POSLOVNI DELEŽI V DRUŽBI TAČ D.O.O. 16.3.2018 DA 260.000,00 EUR 26.000,00 EUR  
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD 11.4.2018 DA 26.000,00 EUR 2.600,00 EUR  

 

 

POJASNILO:

ZBIRANJE PONUDB JE LAHKO ZAVEZUJOČE ALI NEZAVEZUJOČE !

A. ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI ZAVEZUJOČEM ZBIRANJU MORA  PONUDNIK PONUDITI VIŠJO ALI ENAKO CENO OD IZHODIŠČNE CENE IN VPLAČATI VARŠČINO. 
OBOJE MORA STORITI V ROKU, KI JE DOLOČEN ZA  ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB. 
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE.
PONUDBA UPRAVITELJA ZAVEZUJE. UPRAVITELJ MORA SKLENITI POGODBO Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM.

B. NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI NEZAVEZUJOČEM ZBIRANJU PONUDB LAHKO PONUDNIK PONUDI KATEROKOLI CENO PO LASTNEM PREPRIČANJU IN VARŠČINE NI..
PONUDBO MORA PODATI V ROKU ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB.
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE (ČE JO UPRAVITELJ SPREJME, MORA PONUDNIK SKLENITI POGODBO)
PONUDBA UPRAVITELJA NE ZAVEZUJE. UPRAVITELJ NI DOLŽAN SPREJETI PONUDBE IN SKLENITI POGODBE Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM,

ZBIRANJU PONUDB LAHKO SLEDIJO NADALJNJA POGAJANJA Z VSEMI PONUDNIKI.
TUDI PO ZAKLJUČKU POGAJANJ UPRAVITELJ NI DOLŽAN SKLENITI POGODBE Z NOBENIM OD PONUDNIKOV,
ČE V POGAJANJIH DOSEŽENA NAJBOLJŠA CENA ŠE VEDNO NE USTREZA PRODAJNEMU PRIČAKOVANJU UPRAVITELJA.

 

 PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE
pri zavezujočem zbiranju ponudb:

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

 

ODPRTA VABILA ZA DAJANJE PONUDB

Podrobnosti posamezne prodaje so objavljene v nadaljevanju. 
Ob posamezni prodaji si lahko ogledate VABILA IN slike, če so na voljo.

 

FINANČNA NALOŽBA  
2 POSLOVNA DELEŽA V DRUŽBI TAČ d.o.o.

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB DO 16.3.2018
izhodiščna cena 260.000,00 EUR 

(vabilo k oddaji ponudb)
(podatki o družbi in javno objavljene listine)

 

FINANČNA NALOŽBA  
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI POMGRAD TAP d.o.o.

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB DO 16.3.2018
izhodiščna cena 720.000,00 EUR 

(vabilo k oddaji ponudb)
(podatki o družbi in javno objavljene listine)

 

FINANČNA NALOŽBA  
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD d.o.o.

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB DO 11.4.2018
izhodiščna cena 26.000,00 EUR 

(vabilo k oddaji ponudb)
(podatki o družbi in javno objavljene listine)