ZBIRANJE PONUDB

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič),  (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com
mobitel: 031 582433

 

ROKOVNIK ZBIRANJA PONUDB

predmet prodaje

zbiranje
ponudb
do dne

zavezujoče zbiranje
ponudb 
izhodiščna cena
EUR
znesek varščine EUR OBRAZEC ZA PONUDBO
 GRADBIŠČA OGRAJA, KLIME, DELOVNA OPREMA, TEHNIČNA OPREMA, ZALOGE 7.5.2018 NE      
           
           

 

 

POJASNILO:

ZBIRANJE PONUDB JE LAHKO ZAVEZUJOČE ALI NEZAVEZUJOČE !

A. ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI ZAVEZUJOČEM ZBIRANJU MORA  PONUDNIK PONUDITI VIŠJO ALI ENAKO CENO OD IZHODIŠČNE CENE IN VPLAČATI VARŠČINO. 
OBOJE MORA STORITI V ROKU, KI JE DOLOČEN ZA  ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB. 
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE.
PONUDBA UPRAVITELJA ZAVEZUJE. UPRAVITELJ MORA SKLENITI POGODBO Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM.

B. NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI NEZAVEZUJOČEM ZBIRANJU PONUDB LAHKO PONUDNIK PONUDI KATEROKOLI CENO PO LASTNEM PREPRIČANJU IN VARŠČINE NI..
PONUDBO MORA PODATI V ROKU ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB.
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE (ČE JO UPRAVITELJ SPREJME, MORA PONUDNIK SKLENITI POGODBO)
PONUDBA UPRAVITELJA NE ZAVEZUJE. UPRAVITELJ NI DOLŽAN SPREJETI PONUDBE IN SKLENITI POGODBE Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM,

ZBIRANJU PONUDB LAHKO SLEDIJO NADALJNJA POGAJANJA Z VSEMI PONUDNIKI.
TUDI PO ZAKLJUČKU POGAJANJ UPRAVITELJ NI DOLŽAN SKLENITI POGODBE Z NOBENIM OD PONUDNIKOV,
ČE V POGAJANJIH DOSEŽENA NAJBOLJŠA CENA ŠE VEDNO NE USTREZA PRODAJNEMU PRIČAKOVANJU UPRAVITELJA.

 

 PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE
pri zavezujočem zbiranju ponudb:

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

 

ODPRTA VABILA ZA DAJANJE PONUDB

Podrobnosti posamezne prodaje so objavljene v nadaljevanju. 
Ob posamezni prodaji si lahko ogledate VABILA IN slike, če so na voljo.

 

 GRADBIŠČA OGRAJA, KLIME, DELOVNA OPREMA, TEHNIČNA OPREMA, ZALOGE
ZBIRANJE PONUDB DO 7.5.2018

VABILO

SLIKE
GRADBIŠČNA OGRAJA
KLIME
DELOVNA OPREMA
TEHNIČNA OPREMA
ZALOGE