Neposredna prodaja

 

NEPOSREDNA PRODAJA

 

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič, 01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com
mobitel: 031 582433

 

RAČUNALNIKI, TISKALNIKI, MONITORJI, KALKULATORJI, TELEFONI 
IN DRUGA TEHNIČNA OPREMA

VILIČAR, MUZEJSKI FINIŠER, POSIPALNIK ...

VABLJENI NA OGLED IN NAKUP
NA NASLOV STOLPNIŠKA 10, LJUBLJANA 
VSAK DELAVNIK OD 9:00 DO 14:00

 

PRODAJAMO 7 SKLOPOV PREMIČNIN IN PSOAMIČNE PREMIČNINE. ZBIRAMO PONUDBE ZA NAKUP. ROK ZA DODAJO PONUDB JE DO 18.2.2018.

Ponudbe za nakup posamezneag sklopa zbiramo v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena. Vsak ponudnik lahko ponudi svojo ceno brez omejitve navzdol ali navzgor. Upravitelj ni dolžan sprejeti ponudbe. Vendar pa bo upravitelj s ponudniki, ki bodo podali svoje ponudbe, skušal s neposrednimi pogajanji, ki bodo sledile temu postopku zbiranja ponudb, doseči prodajni dogovor in skleniti prodajno pogodbo. Upravitej je na podlagi  sklepa sodišča upravičen do sklenitev neposredne pogodbe s ponudnikom, v kolikor bo sprejel njegovo ponudbo ali v kolikor bo v nadaljnjih pogajanjih s ponudnikom dosegel prodajni dogovor. 

VABILO ZA PONUDBE - sklopi 2 3 5 7 in 8

VABILO ZA PONUDBE - sklopa 9 in 10 ter posamične premičnine

Obrazec za ponudbe

Slike - sklop 2

Slike - sklop 3

Slike - sklop 5

Slike - sklop 7

Slike - sklop 8

Slike - sklop 9

Slike - sklop 10

Slike - posamična prodaja

 (SLIKE )