CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju   Opr.št.: St 2515/2012
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 236 45 00

Mat.št.: 5076790000 TRR: IBAN SI56 0510 0801 3631 111
ID za DDV: SI19807864 BIC BANKE (SWIFT CODE): ABANSI2X 

CESTNO PODJETJE LJUBLAJNA, D.D. - V STEČAJU
Telefon: (01) 236 45 00 (centrala)

 

OGLED IN PRODAJA PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN, 
 ZBIRANJE PONUDB IN OSNOVNA SREDSTVA,
FINANČNA, RAČUNOVODSKA IN KADROVSKA EVIDENCA,

Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič, Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.com

Telefon: (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
Email:  cpl.ksenjar@gmail.com

MOBITEL: 031 582 433

 

PRAVNA SLUŽBA IN UPRAVITELJ

Telefon: (01) 236 45 33
Email:  cpl.pravnik@gmail.com 

 

Upravitelj: Veljko Jan
Pomočnik upravitelja: Gorazd Rakovec