Javne dražbe

JAVNE DRAŽBE

 

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič) , (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com
mobitel: 031 582433

PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

ROKOVNIK JAVNIH DRAŽB

predmet prodaje datum ura
PREMIČNINE TURJAK (oprema v stavbi nekdanje Baze Turjak, brez stavbe) 10.5.2018 14:00


 

 

RAZPISANE JAVNE DRAŽBE

Razpisi dražb so objavljeni v nadaljevanju. 
Ob posameznih razpisih si lahko ogledate razpis dražbe in slike, če so na voljo.
Za vsako dražbo je potrebno vsaj en dan v naprej plačati varščino v višini, kot je·določena v razpisu. 
Vse dražbe bodo na naslovu Cestnega podjetja Ljubljana d.d. - v stečaju, Stolpniška 10, Ljubljana.

  

»PREMIČNINE TURJAK«
JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo v četrtek, dne 10.5.2018 ob 14:00 na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana 

Predmet prodaje je oprema v stavbi v bazi Turjak (brez stavbe).
Sezam opreme je razviden iz razpisa javne dražbe.
Oprema se prodaja v sklopu kot en predmet prodaje.
 
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(SLIKE)

 

JAVNE DRAŽBE V PRIPRAVI