ZBIRANJE PONUDB

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič),  (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com

ZBIRANJE PONUDB 
Telefon: (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
Email:  cpl.ksenjar@gmail.com

 

POJASNILO:

ZBIRANJE PONUDB JE LAHKO ZAVEZUJOČE ALI NEZAVEZUJOČE !

A. ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI ZAVEZUJOČEM ZBIRANJU MORA  PONUDNIK PONUDITI VIŠJO ALI ENAKO CENO OD IZHODIŠČNE CENE IN VPLAČATI VARŠČINO. 
OBOJE MORA STORITI V ROKU, KI JE DOLOČEN ZA  ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB. 
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE.
PONUDBA UPRAVITELJA ZAVEZUJE. UPRAVITELJ MORA SKLENITI POGODBO Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM.

B. NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB

PRI NEZAVEZUJOČEM ZBIRANJU PONUDB LAHKO PONUDNIK PONUDI KATEROKOLI CENO PO LASTNEM PREPRIČANJU IN VARŠČINE NI..
PONUDBO MORA PODATI V ROKU ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB.
PONUDBA PONUDNIKA ZAVEZUJE (ČE JO UPRAVITELJ SPREJME, MORA PONUDNIK SKLENITI POGODBO)
PONUDBA UPRAVITELJA NE ZAVEZUJE. UPRAVITELJ NI DOLŽAN SPREJETI PONUDBE IN SKLENITI POGODBE Z NAJBOLJŠIM PONUDNIKOM,

ZBIRANJU PONUDB LAHKO SLEDIJO NADALJNJA POGAJANJA Z VSEMI PONUDNIKI.
TUDI PO ZAKLJUČKU POGAJANJ UPRAVITELJ NI DOLŽAN SKLENITI POGODBE Z NOBENIM OD PONUDNIKOV,
ČE V POGAJANJIH DOSEŽENA NAJBOLJŠA CENA ŠE VEDNO NE USTREZA PRODAJNEMU PRIČAKOVANJU UPRAVITELJA.

 

 PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE
pri zavezujočem zbiranju ponudb:

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

ROKOVNIK ZBIRANJA PONUDB

predmet prodaje

zbiranje
ponudb
do dne

zavezujoče zbiranje
ponudb 
izhodiščna cena ali začetna nezavezujoča cena EUR znesek varščine EUR OBRAZEC ZA PONUDBO
 PREMIČNINE - 39 SLIK (glej seznam) 30.9.2017  NE od 10,70 do 88,21 EUR     
PREMIČNINA - POSIPALEC EPOKE S-2400 - brez motorja 30.9.2017 NE 70,00 EUR     

 

ODPRTA VABILA ZA DAJANJE PONUDB

Podrobnosti posamezne prodaje so objavljene v nadaljevanju. 
Ob posamezni prodaji si lahko ogledate VABILA IN slike, če so na voljo.

 

SLIKE RAZNIH AVTORJEV
nezavezujoče zbiranje ponudb do 30.9.2017
(VABILO IN SEZNAM)
(FOTOGRAFIJE)

 

POSIPALEC EPOKE
nezavezujoče zbiranje ponudb do 30.9.2017
(VABILO IN SEZNAM)
(FOTOGRAFIJE)

 

 

VABILA ZA DAJANJE PONUDB V PRIPRAVI

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD d.o.o.
Predmet prodaje je poslovni delež stečajnega dolžnika v družbi 
KAMNOLOM VERD 
Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o., 
Verd 145, 1360 Vrhnika, mat.št.: 1278061000, zaporedna številka deleža: 91995, 
delež v odstotku: 3,6592%

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB.
ki bo dne ........ ob .............. uri na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana

(Družbena pogodba)
(Izpis iz sodnega registra)
(Letno poročilo za leto 2016)
(Javno dostopni podatki na AJPES)