Javne dražbe

JAVNE DRAŽBE

 

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič) , (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com

 PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

ROKOVNIK JAVNIH DRAŽB

predmet prodaje datum ura
NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE STOLPNIŠKA 7.12.2017 14:00
PREMIČNINE TURJAK (oprema v stavbi nekdanje Baze Turjak, brez stavbe) 7.12.2017 13:30
 NEPREMIČNINA K.O. LANIŠČE (stavbno in deloma kmetijsko zemljišče) v pripravi   


 

 

RAZPISANE JAVNE DRAŽBE

Razpisi dražb so objavljeni v nadaljevanju. 
Ob posameznih razpisih si lahko ogledate razpis dražbe in slike, če so na voljo.
Za vsako dražbo je potrebno vsaj en dan v naprej plačati varščino v višini, kot je·določena v razpisu. 
Vse dražbe bodo na naslovu Cestnega podjetja Ljubljana d.d. - v stečaju, Stolpniška 10, Ljubljana.

 

NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE "STOLPNIŠKA 10"
JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo v četrtek, dne 7.12.2017 ob 14:00 na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana

Prodajajo se nepremičnine: 
- ID ZNAK 2636-1317/3-0 parc.št. 1317/3 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 1886 m2 s stavbo številka 2029 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 1918,80 m2 
- ID ZNAK 2636-1317/4-0 parc.št. 1317/4, pozidano zemljišče v izmeri 3125 m2 s stavbo številka 1959 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 30,60 m2 in s stavbo številka 1988 z neto površino 742 m2
- ID ZNAK 2636-1319/4 -0 parc.št. 1319/4 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 526 m2 
- ID ZNAK 2636-1319/8 -0 parc.št. 1319/8 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 1017 m2 s stavbo številka 7964 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 1986,90 m2
- ID ZNAK 2636-1319/15-0 parc.št. 1319/15 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 11812 m2 s stavbo številka 1968 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 108 m2 in s stavbo številka 3693 z neto površino 185,40 m2
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(SLIKE) 

 

»PREMIČNINE TURJAK«
JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo v četrtek, dne 7.12.2017 ob 13:30 na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana 

Predmet prodaje je oprema v stavbi v bazi Turjak (brez stavbe).
Sezam opreme je razviden iz razpisa javne dražbe.
Oprema se prodaja v sklopu kot en predmet prodaje.
 
(RAZPISJAVNE DRAŽBE)
(SLIKE)

 

JAVNE DRAŽBE V PRIPRAVI

NEPREMIČNINA K.O. LANIŠČE
(stavbno in deloma kmetijsko zemljišče)

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IN ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 15.6.2017 ob 14:30 na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(PRODAJA V PRIPRAVI)
(SLIKE)