Javne dražbe

JAVNE DRAŽBE

 

OGLED PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Telefon:  (01) 236 45 61 (Mihela Lukančič) , (01) 236 45 11 (Ksenja Ravnjak)
email: cpl.mihela@gmail.comcpl.ksenjar@gmail.com

 PODATKI ZA PLAČILO VARŠČINE

    PREJEMNIK:·          CESTNO PODJETJE,·LJUBLJANA d.d. - v stečaju  Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

    TRR / IBAN:             SI56·0510·0801 3631·111 (SWIFT/BIC:·ABANSI2X)

    NAMEN:                   "VARŠČINA ZA ·.............. (poglej pri vsakem razpisu posebej)"

 

ROKOVNIK JAVNIH DRAŽB

predmet prodaje datum ura
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI POMGRAD - TAP D.O.O.  05.10.2017 14:00
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI TAČ D.O.O.  05.10.2017 14:30
NEPREMIČNINA K.O. LANIŠČE (stavbno in deloma kmetijsko zemljišče) - V PRIPRAVI    
NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE "STOLPNIŠKA 10" - V PRIPRAVI    
POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD D.O.O.    
PREMIČNINE V BAZI TURJAK (OPREMA V MONTAŽNEM OBJEKTU)    

 

 

 

RAZPISANE JAVNE DRAŽBE

Razpisi dražb so objavljeni v nadaljevanju. 
Ob posameznih razpisih si lahko ogledate razpis dražbe in slike, če so na voljo.
Za vsako dražbo je potrebno vsaj en dan v naprej plačati varščino v višini, kot je·določena v razpisu. 
Vse dražbe bodo na naslovu Cestnega podjetja Ljubljana d.d. - v stečaju, Stolpniška 10, Ljubljana.

   

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI POMGRAD - TAP d.o.o.
Predmet prodaje je poslovni delež stečajnega dolžnika v družbi 
TOVARNA ASFALTA POMURJE d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, 
 mat.št.: 5924910000, zaporedna številka deleža: 78283, 
delež v odstotku: 19,0000%

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 05.10.2017 ob 14:00 uri na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(Družbena pogodba)
(Izpis iz sodnega registra)
(Letno poročilo za leto 2016)
(Javno dostopni podatki na AJPES)

 

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI TAČ tovarna asfalta Črnuče, d.o.o.
Predmet prodaje v sklopu sta dva poslovna deleža stečajnega dolžnika v družbi 
TAČ Tovarna asfalta Črnuče, d.o.o., Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana - Črnuče, mat.št.: 5996309000, 
1) zaporedna številka deleža: 20130, delež v odstotku: 2,0826% 
2) zaporedna številka deleža: 20131, delež v odstotku: 4,3351%

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 05.10.2017 ob 14:30 uri na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(Družbena pogodba)
(Izpis iz sodnega registra)
(Letno poročilo za leto 2016)
(Javno dostopni podatki na AJPES)

 

 

BODOČE JAVNE DRAŽBE (RAZPIS V PRIPRAVI)

 

NEPREMIČNINA K.O. LANIŠČE
(stavbno in deloma kmetijsko zemljišče)

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IN ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne .......  ob  ......... na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(SLIKE) 

 

NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE "STOLPNIŠKA 10"
JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

Prodajajo se nepremičnine: 
- ID ZNAK 2636-1317/3-0 parc.št. 1317/3 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 1886 m2 s stavbo številka 2029 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 1918,80 m2 
- ID ZNAK 2636-1317/4-0 parc.št. 1317/4, pozidano zemljišče v izmeri 3125 m2 s stavbo številka 1959 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 30,60 m2 in s stavbo številka 1988 z neto površino 742 m2
- ID ZNAK 2636-1319/4 -0 parc.št. 1319/4 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 526 m2 
- ID ZNAK 2636-1319/8 -0 parc.št. 1319/8 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 1017 m2 s stavbo številka 7964 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 1986,90 m2
- ID ZNAK 2636-1319/15-0 parc.št. 1319/15 k.o. 2636 Bežigrad, pozidano zemljišče v izmeri 11812 m2 s stavbo številka 1968 k.o. 2636 Bežigrad z neto površino 108 m2 in s stavbo številka 3693 z neto površino 185,40 m2


JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne .......  ob  ......... na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(RAZPIS JAVNE DRAŽBE)
(SLIKE) 

 

POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI KAMNOLOM VERD d.o.o.
Predmet prodaje je poslovni delež stečajnega dolžnika v družbi 
KAMNOLOM VERD 
Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o., 
Verd 145, 1360 Vrhnika, mat.št.: 1278061000, zaporedna številka deleža: 91995, 
delež v odstotku: 3,6592%

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB.
ki bo dne ........ ob .............. uri na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana

(Družbena pogodba)
(Izpis iz sodnega registra)
(Letno poročilo za leto 2016)
(Javno dostopni podatki na AJPES)

 

PREMIČNINE V BAZI TURJAK
(OPREMA V MONTAŽNEM OBJEKTU) 
JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne .......  ob  ......... na naslovu Stolpniška 10, Ljubljana
(V PRIPRAVI)