CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - V STEČAJU


Cestno podjetje Ljubljana d.d. je v stečajnem postopku na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. St 2515/2012, ki je bil objavljen dne 3.6.2013 na strani javnih objav pri AJPES. Upravitelj, ki vodi stečajni postopek, je Veljko Jan, odvetnik iz Škofje Loke.

Podatki družbe

Osnovni podatki

  • CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju
  • Stolpniška ulica 10
  • 1000 Ljubljana

Matična in davčna številka

  • Matična št.: 5076790000
  • ID DDV: SI19807864

Bančni podakti

  • TRR: SI56 0510 0801 3631 111
  • IBAN: SI56 0510 0801 3631 111
  • SWIFT (BIC): ABANSI2X


Javne dražbe

Za vsako dražbo je potrebno vaj en dan v naprej plačati varščino v višini kot je določena v razpisu (varščina mora vsaj en dan prej prispeti na naš račun).

Nezavezujoče zbiranje ponudb

  • Preverite za katere objekte zbiramo nezavezujoče ponudbe.